In het kort

Raymond Reesink is gespreksleider, dagvoorzitter en procesbegeleider. Hij ontwierp en begeleidde 500+ bijeenkomsten, van landelijke events tot bewonersavonden, van bestuurlijke overleggen tot teamsessies. Hij is procesbegeleider actief in met name ruimtelijke projecten en in regionale samenwerking. Raymond verzorgt daarnaast keynotes en workshops over samenwerking en vertrouwen, participatie en ‘boze burgers’ en communicatie bij verandering.

alternative

Impressie opdrachtgevers

Ministerie van VWS
Ministerie van IenM
Rijkswaterstaat
Prorail
Provincie Gelderland
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Regio Arnhem-Nijmegen
Economic board Arnhem-Nijmegen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Arnhem
Gemeente Amersfoort
Gemeente Nijmegen
Gemeente Wageningen
Gemeente Ede
Gemeente Rheden
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Zevenaar
Gemeente Zutphen
Gemeente Gooise Meren
Gemeente Boxtel

+

SURF
NFU
Radboud UMC
Radboud Universiteit Nijmegen
Vrije Unversiteit
Universiteit van Amsterdam
ROC Nijmegen
ROC Rijn IJssel
GGD GHOR
GGD Gelderland-Zuid
GGZ Breburg
Taskforce Ondermijning Brabant Zeeland
Natuurmonumenten
Achmea
VGZ
Vivare
Mooiland
Schipper Bosch
Kondor Wessels
Slokker Vastgoed

Werkterreinen

Bestuurlijke en regionale samenwerking, samenwerking in netwerken * Onderwijs, regionale en stedelijke economie * Duurzaamheid * Mobiliteit en infrastructuur * Wonen, ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling * Welzijn en zorg * Lokale democratie en burgerparticipatie * Interne communicatie en communicatie bij veranderingen.

alternative

Typering als gespreksleider

Raymond is dienstbaar, energiek en empathisch. Hij creëert in wisselende contexten snel een ontspannen sfeer. Raymond houdt inhoudelijk het overzicht, brengt structuur aan en zorgt voor focus.

Korte werkhistorie

Sinds 2006 is raymond partner bij Mannen met plannen. Daarvoor was hij strategisch communicatieadviseur, zelfstandig en bij Maatschap voor Communicatie in Utrecht. Van 1996 tot 2017 was Raymond parttime docent communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

alternative