>>>

De keerzijde van praten

Stilte

Stiltes tijdens vergaderingen en bijeenkomsten kunnen creativiteit stimuleren. Van zowel de individuele deelnemers afzonderlijk, als van de groep als geheel. Dat blijkt uit onderzoek van Arne de Vet, die op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Helemaal nieuw is het inzicht overigens niet, dat het nut heeft af en toe stil te zijn. Veel facilitators werken tijdens brainstorms met korte pauzes, waarin deelnemers iets voor zichzelf moeten uitdenken of opschrijven. Die momenten zijn bedoeld om kort de invloed van anderen op het individuele denken uit te sluiten.

Antenne
Interessant is dat De Vet het nut van stiltes tijdens bijeenkomsten heeft gekoppeld aan bepaalde persoonskenmerken. Zo blijken stiltes vooral zinvol voor gespreksdeelnemers die een gevoelige antenne hebben voor ideeën van anderen en die niet zo goed zijn in multi-tasken. Kortom, mensen die wat sneller worden afgeleid van hun eigen denken.

Innovatie
Een ander deel van De Vets proefschrift bevat nog iets boeiends, namelijk hoe persoonskenmerken van gespreksdeelnemers van invloed zijn op een besluit. De Vet liet groepen een keuze maken tussen een graduele en een radicale innovatie. De graduele innovatie gold daarbij als de veilige keuze, omdat de consequenties ervan beter te overzien waren. De Vet ontdekte dat als een groep leden bevat die hun gedachten goed kunnen verwoorden, de kans groter is dat zo’n groep na een groepsdebat voor een radicale innovatie kiest. So far so good. Maar groepen met deelnemers die niet zo goed uit hun woorden kunnen komen, moeten juist niet teveel debatteren om tot iets flinks te komen. Daar leidt stilzwijgend denken eerder tot de radicalere keuze.

Radicale keuze
Als je dus een groep met mensen, die hun gedachten niet zo goed kunnen presenteren, tot een stevig standpunt of radicale keuze wilt verleiden, dan moet je ze misschien maar niet teveel met elkaar laten praten. Want dan wordt de boel afgezwakt en groeit de kans op een halfslachtig compromis.

/MB