>>>

Snel afwisselen

Stilte

Snel denken geeft een lekker gevoel. Dat belooft ten minste experimenteel onderzoek van Pronin & Wegner. De onderzoekers lieten proefpersonen zinnen van een scherm oplezen en varieerden de snelheid waarmee de zinnen elkaar afwisselden. Proefpersonen waarbij de zinnen elkaar sneller opvolgden, rapporteerden dat ze het gevoel hadden sneller te denken. En die proefpersonen voelden zich beter, want krachtiger, energieker en creatiever.

Een beter gemoed
Compagnon Raymond wees me een tijdje geleden op dit onderzoek en zei daar toen over: “De toepassingsmogelijkheden in gesprekken liggen binnen handbereik: in een groep op hoog tempo een associatie-oefening doen bijvoorbeeld zou een hele goede bijdrage kunnen leven aan de ‘mood’ van de groep”. Tegen de opzet van het experiment had hij nog wel wat in te brengen. En inderdaad, de stap van snel lezen naar snel denken zetten Pronin & Wegner wel erg makkelijk. Maar toch.

Vruchtbaar vergaderen
Onlangs bleek uit ander onderzoek dat snelheid inderdaad een overleg kan verbeteren. Lise van Oortmerssen promoveerde op conversatiepatronen in vergaderingen van bestuurders. Het NRC berichtte dat ze ontdekte dat "het succes van een vergadering is af te meten aan de snelheid waarmee de sprekers elkaar opvolgen. Een overleg met veel lange monologen leidt niet tot een vruchtbare uitwisseling van ideeën, waaruit weer nieuwe creatieve plannen ontstaan. In een situatie waarin sprekers kort aan het woord zijn en deelnemers zich vrij voelen om elkaar te onderbreken gebeurt dat wel." Voila.

Ingrijpen en laten gaan
Voor de voorzitter heeft Lise Oortmerssen ook nog wat tips: stimuleer interactie door het stellen van vragen, onderbreek lange monologen en nodig uit tot bijdragen die een vlotte afwisseling van sprekers oproept. En als er een lekkere misschien wat chaotische flow in het gesprek ontstaat, laat de boel dan lekker gaan.

>>> Onderzoeksartikel van Pronin en Wegner
>>> Over het onderzoek van Lise Oortmerssen
>>> Op de foto: Barcelona-hele-triathlon-finisher Marcel Z.

/MB