>>>

Natuurkaravaan

Een nieuwe natuurvisie van het ministerie van EZ, met als kernpunt dat natuur midden in de samenleving thuishoort en niet alleen in beschermde natuurgebieden. Dat vraagt natuurlijk om contact mét die samenleving. Over hoe maatschappelijke activiteiten de natuur kunnen versterken, en andersom.

Raymond

Initiatiefnemers
Het ministerie van EZ wilde een serie gesprekken met initiatiefnemers in het land die natuur op de een of andere manier hebben verbonden aan hun dagelijkse activiteiten. Denk aan een wellness-centrum dat zelf een stuk natuur onderhoudt, een stadsbuurt die haar eigen moestuinen heeft aangelegd, een ziekenhuis dat middenin een zelf ontwikkeld groengebied staat, een producent van consumentenproducten die door slimme productiekeuzes de biodiversiteit in de wereld versterkt. Wat beter dan dit type initiatieven letterlijk op te zoeken? Daarom ontwikkelden we de natuurkaravaan; Marcel deed dat samen met Marjolein Nagel, Bernard Heijdeman en Anne Helsen, opererend onder de eerder gebruikte gelegenheidsnaam Sprekend Platteland.

Marcel

Trektocht met een nomadentent
Van 26 februari tot en met 10 maart trokken we met een Mongoolse nomadentent door het land. We streken neer op zes plekken en spraken met tientallen initiatiefnemers over natuur en zorgen, ondernemen, ontspannen, leren, consumeren en wonen. Per gesprek schoven ook andere gesprekspartners aan als kritische vriend, bijvoorbeeld namens de overheid of intermediaire organisaties. Doel: de initiatieven zichtbaarder maken en lessen trekken over hoe de (natuur)waarde vergroot kan worden.

Buffelen
Met een tent het land door is makkelijker verzonnen dan uitgevoerd; dankzij flink buffelen en met de inhoudelijke en communicatieve inzet van veel EZ'ers viel alles uiteindelijk goed op z'n plaats. Tijdens het slot in Den Haag stond staatsecretaris Sharon Dijksma stil bij de uitkomsten, die deels terecht zijn gekomen in de uiteindelijke natuurvisie.

Marcel

>>> Impressie van de natuurkaravaan
>>> De Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk Verder