>>>

Mogen megastallen?

Megastallen

Megastallen, ja of nee? Het ministerie van EL&I initieerde een maatschappelijke dialoog over de toekomst van de intensieve veehouderij in ons land, bestaande uit onder meer publieksonderzoek, een internetforum, sessies met deskundigen, een jongerenpanel en vijf burgerpanels. Mannen met plannen kreeg een van de burgerpanels onder haar hoede.

Intensief programma
De panels kregen van EL&I een kort en intensief programma voorgeschoteld. Ze lieten zich snel bijpraten door diverse belanghebbenden, onder meer het initiatief Megastallen Nee, de dierenbescherming, de provincie en ZLTO. Er waren excursies naar enkele boerenbedrijven en het panel kreeg de mogelijkheid om extra informatie op te vragen. Tot slot bogen ze zich over de toekomst van de intensieve veehouderij in Nederland.

Snel een genuanceerd standpunt
Het was opvallend hoe snel enkele geïnteresseerde mensen zich een genuanceerd beeld kunnen vormen van ingewikkelde problematiek. En hoewel ze het niet eens hoefden te worden, formuleerden onze panelleden een mooi standpunt. Kort samengevat vonden ze dat de huidige situatie in de intensieve vleesveehouderij om meer aandacht vraagt voor mens en dier. Dat betekent:

Rem erop of geen ingreep?
Hoe het verder met de dialoog en de megastallen ging? Naar aanleiding van de dialoog presenteerde de staatsecretaris zijn visie, waarin hij aangaf niet op rijksniveau te willen ingrijpen, aangezien de megastallen een zaak van provincies en gemeenten zijn. Wel vond hij dat provincies en gemeenten voorlopig niet moeten meewerken aan nieuwe aanvragen voor stallen die groter zijn dan 1,5 hectare en meer dan één bouwlaag hebben. Ook vond hij dat de huidige veehouderij moet worden getransformeerd naar een zorgvuldige, duurzame veehouderij. Volgens sommigen zette de staatsecretaris hiermee een rem op megastallen. Volgens anderen was het allemaal te passief, aangezien het kabinet niet stevig genoeg ingreep.