>>>

Leiderschap in de hoofdstad

Bij de gemeente Amsterdam werken 15.000 ambtenaren, van handhaving tot ingenieursbureau, van havenbedrijf tot gezondheidsdienst. Leidinggevenden staan voor de opgave deze omvangrijke en diverse organisatie, onder druk van politiek en publieke opinie, zo goed mogelijk te laten werken voor de stad. Dat vergt reflectie op onderlinge samenwerking en persoonlijk leiderschap. Tijdens de halfjaarlijkse concernconferentie komt de ambtelijke top een halve dag bijeen met juist dat voor ogen. Iedere conferentie draait om actuele inhoud aanreiken, koersgevoel en inspiratie bieden en gezamenlijk plus individueel leren.

Leiderschap

Rendement
Pakweg 150 topambtenaren in een zaal, dat vereist een bijeenkomst met rendement. Mannen met plannen werkte jaren intensief samen met de gemeente om de impact van de concernconferentie verder te versterken. Door steeds scherper voor te bereiden, gericht te experimenteren en goed stil te staan bij wat werkt en wat niet. Samen met de gemeente besteedden we aandacht aan de functie van de conferentie binnen de organisatieontwikkeling, analyse en verdieping van de inhoud, ontwikkeling van het programma en formats, briefing van sprekers en de dagvoorzitter en de productie van kernachtige informatieve video's.

Boeiende onderwerpen
In de loop der jaren kwamen er boeiende onderwerpen voorbij waar ook wij veel van hebben geleerd: leiderschap in tijden van crisis, effectief opereren in netwerken, organisaties onder druk, succesvol uitvoeren, omgaan met managementdilemma's en zelforganisatie in de samenleving. Te gast waren onder meer Maarten van Rossum, Naomi Ellemers, Frank de Grave, Ad Scheepbouwer, René ten Bos, Jeltje Schraverus, Lobke Berkhout, Paul Frissen, Nol Groot, Cyrille Fijnhaut en Martin Hetebrij.