>>>

Who's afraid of ...

Who's afraid of...

In het Beatrix-gebouw van de Jaarbeurs hebben veel overlegruimtes een band van licht aan de muur. Die is op een aantal kleuren in te stellen, zodat de ruimte bijvoorbeeld een groen of paars accent kan krijgen.

- "Uit onderzoek blijkt dat kleur van invloed is op een bijeenkomst", vertelt de hostess trots terwijl ze me de lichtband uitlegt.
- "Oh ja?", probeer ik mijn scepsis te verbergen: "Wat voor onderzoek dan?"
- "Dat zal ik even voor u nakijken", antwoordt ze diplomatiek. Om me later te vertellen dat ze iets te voorbarig is geweest. Het is gebleken uit ervaring, niet uit onderzoek.

Rood is liefde en gevaar
Dat mensen kleuren associëren met van alles en nog wat, is niet nieuw. Wit voor onschuld, oranje voor opletten en groen voor het milieu. Lastig is dat een kleur niet altijd een eenduidige betekenis heeft: rood is de kleur van de liefde maar ook die van gevaar. Bovendien zijn associaties rondom liefde of gevaar ook weer voor mensen verschillend.

Natuurlijk is er wel enig onderzoek, bijvoorbeeld dat van Juliet Zhu van de University of British Columbia onder pakweg 600 respondenten. Daaruit blijkt dat mensen bij rood (gevaar) oplettender en alerter worden, en bij blauw (open luchten, vrijheid) onbevangener. Rood zorgt in het verlengde hiervan voor precisie en oog voor detail, blauw voor meer creativiteit. De vertaling naar bijeenkomst ligt voor het oprapen. Een belangrijke beslissing voor de boeg? Gebruik rood als steunkleur in presentaties, documenten en de ruimte zelf. Bij brainstormen wordt alles natuurlijk blauw.

Of het écht effect heeft, is gissen. Want behalve de kleur van de omgeving zijn er nog veel meer (en misschien wel zwaarwegender) variabelen die een bijeenkomst beïnvloeden.

Misschien samen met de Jaarbeurs eens een onderzoek starten?

/MB