>>>

Groepsbesluit

Groepsbesluit

Via een project kwamen we in contact met Groningse hoogleraar Bernard Nijstad. Hij onderzoekt onder meer hoe mensen keuzes maken en is geïnteresseerd in het beslissingsproces van groepen. We leerden interessante dingen van hem.

Twee weten meer dan één
Een groep heeft de potentie een beter besluit te nemen dan een individu (de definitie van beter laten we voor het gemak maar even liggen). Twee weten immers meer dan één, drie mogelijk nog meer. Voor een goed groepsbesluit is wel uitwisseling van informatie, gedachten of (voor)gevoelens nodig. De deelnemers moeten bereid zijn het besluit met open geest te benaderen, elkaars inbreng te wegen en het collectieve belang van het besluit voor ogen te houden.

Voorkeuren
In de praktijk komt het daar niet altijd van en wordt een besluit op andere gronden genomen: voorkeuren. Die voorkeuren zijn vaak voorafgaand aan het groepsbesluit al bij alle deelnemers aanwezig en tijdens het besluitvormingsproces hebben de besluiters de neiging zich in hun eigen voorkeur vast te bijten. Helemaal als die voorkeur negatief is (“ik wil optie A absoluut niet”). Van een goed besluit is dan geen sprake. Óf er ontstaat een patstelling, óf de meerderheid wint. Voor beide uitkomsten had je net zo goed niet bij elkaar hoeven komen.

Meer over Bernard Nijstad.

/MB