>>>

Groene steden

Groene steden

Groen is goed voor mensen. Daarover is eigenlijk iedereen het eens. Onderzoeken bewijzen het ook, of het nu gaat om gezondheid, welzijn, economie, biodiversiteit of bijvoorbeeld waterbeheer; parken en natuurgebieden leveren een positieve bijdrage. Maar hoe moet het dan met de stadsche mensch, die toch vooral gebouwen en infrastructuur om zich heen ziet? Wel, bij de ruimtelijke (her)ontwikkeling van steden moet groen een belangrijk aandachtspunt zijn. Alleen... dat is het niet altijd.

Meer en beter groen
Het programma Groen en de Stad, een samenwerking tussen steden, provincies, groenorganisaties en Rijk, richtte zich van 2007 tot 2011 op het stimuleren van meer en beter groen in en nabij steden. Dat ging onder meer via bescheiden financiële impulsen, bijeenkomsten met beleidsmakers en bestuurders, en de inzet van voorlichtingsmateriaal. Mannen met plannen ondersteunde het programma via het ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie en door belangrijke bijeenkomsten te begeleiden.

Baten
Eind 2011 vond de laatste bestuurdersconferentie georganiseerd door Groen en de Stad plaats. Daar maakten wethouders en het rijk gezamenlijk de voorlopige balans op. Conclusie: groen staat in veel Nederlandse 100.000+ gemeenten op de agenda en het begint steeds duidelijker te worden dat groen in maatschappelijke en economische zin geld oplevert. Menig stad heeft een doorworchte groenvisie en werkt eraan om die in te vullen. Lastig is wel dat de baten niet makkelijk hard zijn te maken en niet terechtkomen bij degene die de investeringen doet. Dat vraagt om nieuwe rekenmodellen, andere financieringsconstructies en nieuwe allianties tussen onder meer overheid, ontwikkelaars en financiers.