>>>

Gezonde leefstijl

Gezonde leefstijl

Nederland heeft te kampen met welvaartsziekten: hart- en vaatziekten, diabetes type 2, longaandoeningen, slijtage aan gewrichten, bepaalde vormen van kanker en depressie. Een kwart van de welvaartsziekten wordt veroorzaak door een ongezonde leefstijl. Oftewel: roken, weinig bewegen, ongezonde voeding en overmatig alcoholgebruik. Professionals gezondheidsbevordering helpen Nederlanders hun eigen leefstijl te verbeteren. Ze werken vaak bij de GGD, maar ook bij GGZ-instellingen, thuiszorgorganisaties en sportserviceorganisaties.

Professionalisering
Het werk van gezondheidsbevorderaars is ingewikkeld: doelgroepen zijn lastig te bereiken ("Wat kan mij het nou schelen als ik een paar jaar eerder doodga?") en bij projecten zijn diverse organisaties betrokken met uiteenlopende belangen. Ook staan financiën onder druk. Het vraagt om extra competenties dan simpelweg verstand hebben van een gezonde leefstijl. Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) ondersteunt professionals gezondheidsbevordering. Ze beoordeelt gezondheidsinterventies op kwaliteit en samenhang en presenteert ze op een overzichtelijke manier, monitort de inzet en het bereik van interventies én ontwikkelt kennis en handreikingen voor gemeenten, scholen, wijkwerkers en werkgevers.

Ondersteuning
Mannen met plannen voerde focusgroeponderzoek uit onder gezondheidsbevorderaars, dat als basis diende voor het programma Professionals Gezond Versterkt. Daarnaast helpen we bij het ontwerp en de gespreksleiding van belangrijke bijeenkomsten, zoals bestuurdersconferenties, overleg met strategische partners en regionale kennisuitwisseling tussen gemeenteambtenaren.