>>>

Energieneutraal

Alvorens een van de mannen met plannen een tijdje geleden een nieuwgebouwde rijtjeswoning betrok, was er eerst een heuse opleveringskeuring. Of de ramen wel goed sloten en er geen krassen op zaten, de stopcontacten goed waren geplaatst, de trapleuning niet los zat, alles netjes was afgewerkt; dat soort dingen. Maar... voldeed het huis ook aan de beloofde isolatiewaarde? Lekte er geen warmte weg door de voordeur? Was de ventilatie optimaal? Geen haan die er naar kraaide. Ook de man met plannen in kwestie niet. Wist hij veel.

Energiesprong

Energieneutraal kan allang
Sinds we voor Energiesprong werken, weten we dat gebouwen en dus ook huizen heel energiezuinig kunnen zijn. Energieneutraal zelfs, ofwel over een jaar genomen nul op de energiemeter. Technisch al jaren geen enkel probleem, alleen in de uitvoering komt het er nog maar weinig van. Bewoners werken te traditioneel en/of krijgen geen innovatieruimte bij nieuwbouw en renovatie. Toeleveranciers en installateurs doen keurig waarvoor ze zijn besteld, maar werken onvoldoende samen om bijvoorbeeld isolatie, ventilatie en energieopwekking optimaal op elkaar af te stemmen. Overheden en woningcorporaties vragen er te weinig om of zitten er onvoldoende bovenop. Resultaat: er lekt veel energie weg in Nederland. Letterlijk.

Verandering van onderop
Energiesprong zorgt voor verandering. Het programma jaagt vernieuwende projecten aan, die herhaalbaar en opschaalbaar zijn. Ambitie: de bebouwde omgeving in Nederland zo snel mogelijk energieneutraal. Wij zijn alvast believers geworden. Onze rol: het ontwerp en de begeleiding van informatiebijeenkomsten, inspiratieateliers, netwerksessies, leertrajecten en expertmeetings. Zoals bijvoorbeeld een serie bijeenkomsten die moet leiden tot een landelijke deal: de Stroomversnelling Koop.

Alle lichten op groen

Zelf energieambities? Kijk eens op www.huisvolenergie.nl.