>>>

Alles is gezondheid...

Megastallen

Begin 2014 trapte het ministerie van VWS samen met diverse partners het nationale preventieprogramma Alles is gezondheid... af. De gedachte achter het programma is dat gezond leven iets is dat mensen zelf vormgeven, op de plek waar ze wonen, werken, naar school gaan en verzorgd worden. Gezond leven lukt daarom alleen als iedereen bijdraagt. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling en het aanbod van voedsel, beweegvriendelijke schoolpleinen, toegankelijk groen, stressreductie op het werk, aantrekkelijke sportprogramma’s en schonere lucht. Iedereen kan helpen de samenleving gezonder te maken en gezondheidstrends om te buigen.

Energieke aftrap
De startconferentie bestond uit optredens van bewindspersonen, presentaties, interviews, workshops, beweegmomenten, de ondertekening van pledges (=plechtige beloften) en nog veel meer. Onze rol in de voorbereiding en tijdens de dag was er een op de achtergrond: de communicatiestrategie voor Alles is gezondheid... aanscherpen, adviseren over het programma van de conferentie, werkvormen ontwerpen, sprekers briefen, visuals en het impressieverslag vormgeven en de ondertekening van een serie pledges begeleiden.

Megastallen

>>>>>> Impressie van de Alles is gezondheid...